Είστε εδώ

Φλαμουρτζόγλου Θωμάς, «Για ένα διεθνές φεστιβάλ με μπλου τζην αυλαία», Νέα Πορεία, τόμ. 20, τχ. 235-237 (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος 1974), σ. 170-171