Είστε εδώ

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Γεώργιος Βιζυηνός: δύο συμπληρωματικές παρατηρήσεις στην πεζογραφία του», Νέα Πορεία, τόμ. 39, τχ. 464-466 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1993), σ. 197-208