Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης [Μίμης Αναχτάρης (Κρούλης)] 10 49 1992
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Η κινητή περιουσία του Δήμου Φλώρινας (1914) 11 7-8 1992
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Γεννηθέντες το 1918, εν Φλωρίνη 11 12 1992
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Φλώρινα, 19 Οκτωβρίου 1877: Πρόσκληση σε γάμο 11 31 1992
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Δελτίον απογραφής μητρώου του τουρκικού κράτους 11 32-33 1992
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Χειρόγραφα από το αρχείο Κάπτση για τη Φλώρινα (1865-1889) 14 37-38 1993
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Μια αθησαύριστη Αρμονία του Δ. Λάλα 15 46-48 1994
Εταιρία Θωίδης Δημήτρης Ι., Ελευθερίου Γ., Μπέσσας Τάκης, Σουλιώτης Μίμης Λόγοι που συνηγορούν υπέρ της εγκατάστασης της έδρας του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα 16 26-28 1994
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Οι αναγνωστικές προτιμήσεις των ανηλίκων Φλωριναίων: στατιστικά στοιχεία και συγκριτικές παρατηρήσεις 16 35-38 1994
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Έλιοτ Φεζάλ: ο ποιητής του έρωτος 17-18 12-15 1994
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης [Σημείωμα για τον Άνθρωπο που ήξερε τη γλώσσα των ζώων] 19 3 1995
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Η διαθήκη του Λάζαρου Βελιάνη (1911) 19 17 1995
Εταιρία Σαρβάνη Δότα, Σουλιώτης Μίμης, Μηλώσης Θέμης Εταιρικά 19 46-47 1995
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Σημείωμα του επιμελητή 20-21 321-322 1995
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης [Γεώργιος Σαγιαξής] 22 24 1995
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Φλώρινα, πλάγιο φως 22 33-37 1995
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης [Επιστολή της Μαρίας Παπακοσμά-Ρεσέγκου] 24-25 6 1996
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Για τον ποιητή Κ. Λούστα 30 43-45 1998
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Σκορδοκαΐλεια έτους 1999 και εξής. Μικρή πραγματεία για το σκόρδο 32 30 1998
Εταιρία Σουλιώτης Μίμης Για μια πρώτη βιβλιο-ματιά στις Πρέσπες (επιλογή στοιχειώδους βιβλιογραφίας) 34 38 2000