Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «[Επιστολή της Μαρίας Παπακοσμά-Ρεσέγκου]», Εταιρία, τχ. 24-25 (Δεκέμβριος 1996), σ. 6