Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «[Σημείωμα για τον Άνθρωπο που ήξερε τη γλώσσα των ζώων]», Εταιρία, τχ. 19 (Μάρτιος 1995), σ. 3