Είστε εδώ

Θωίδης Δημήτρης Ι.,Ελευθερίου Γ.,Μπέσσας Τάκης,Σουλιώτης Μίμης, «Λόγοι που συνηγορούν υπέρ της εγκατάστασης της έδρας του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα», Εταιρία, τχ. 16 (Ιούλιος 1994), σ. 26-28