Είστε εδώ

Σουλιώτης Μίμης, «Γεννηθέντες το 1918, εν Φλωρίνη», Εταιρία, τχ. 11 (Οκτώβριος 1992), σ. 12