Είστε εδώ

Λανάρης Εμμανουήλ

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Φιλοσοφικά κείμενα στο Γυμνάσιο. Πλάτωνα Απολογία του Σωκράτη 15 22-39 1979
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Θ.Σ. Έλιοτ Δυσκολίες πολιτευομένου [Μετάφραση Γ. Σεφέρη, Νεοελ. Αναγνώσματα Γ΄ Λυκείου, ΟΕΔΒ, 1981] 29 185-200 1982
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος και ανανέωση της διδακτικής του μαθήματος της ιστορίας στη μέση εκπαίδευση 37 157-169 1984
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Ο ρόλος του ελληνικού σχολείου στη διαμόρφωση και διατήρηση της εθνικής ταυτότητας: Εμπειρίες από τον Καναδά 59 49-60 1990
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Απόψεις και απόψεις. Ποίηση και εκπαίδευση 115 12-14 2004
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Άρθρα. Για μια ανθρωπιστική παιδεία του 21ου αιώνα 116 247-259 2004
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Άρθρα. Το studium και το punctum, ή για την ποιότητα στην εκπαίδευση 117 417-422 2004
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Πάθος, μάθος, βάθος. Ένα οντολογικό τρίπτυχο της Παιδείας 120 215-222 2005
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Παιδαγωγικές προϋποθέσεις για αποτελεσματικότερη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων (και όχι μόνον!) 122 559-574 2005
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Απόψεις και απόψεις. Αρχαίες εμμονές και σύγχρονες παιδευτικές ανάγκες 123 17-23 2006
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Οι χρόνοι της εκπαίδευσης 127 49-72 2007
Φιλόλογος Λανάρης Εμμανουήλ Ο φιλόσοφος τε και ο φιλόλογος 132 235-253 2008