Είστε εδώ

Λανάρης Εμμανουήλ, «Αναμόρφωσης του αναλυτικού προγράμματος και ανανέωση της διδακτικής του μαθήματος της ιστορίας στη μέση εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 37 (Φθινόπωρο 1984), σ. 157-169