Είστε εδώ

Λανάρης Εμμανουήλ, «Απόψεις και απόψεις. Ποίηση και εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 12-14