Είστε εδώ

Λανάρης Εμμανουήλ, «Πάθος, μάθος, βάθος. Ένα οντολογικό τρίπτυχο της Παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 215-222