Είστε εδώ

Παπαδάκη Αθηνά

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Πάροδος Παπαδάκη Αθηνά Ζέφη Δαράκη. “Σαν μαγεμένη υπομονετική φωτιά” 32 3623-3625 2009
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Τρίτη 6 Οκτωβρίου 1987 4-5 37 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Τετάρτη 4-5 37 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Πέμπτη 4-5 38 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Παρασκευή 4-5 38 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Σάββατο πρωί 4-5 39 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Μεσημέρι 4-5 39 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Βράδυ 4-5 39 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Κυριακή 4-5 39 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Δευτέρα πρωί 4-5 39-40 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Απόγευμα 4-5 40 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Αθήνα 29 Οκτωβρίου 4-5 40 1988
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Πέντε ιδιωτικά ποιήματα. Μονάδα εντατικής παρακολούθησης 9-10 30 1989
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Πέντε ιδιωτικά ποιήματα. Κελσίου 40° 9-10 30 1989
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Πέντε ιδιωτικά ποιήματα. Το μέγεθος 9-10 30 1989
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Πέντε ιδιωτικά ποιήματα. Θαύμα δεινό 9-10 30 1989
Το Τραμ Παπαδάκη Αθηνά Πέντε ιδιωτικά ποιήματα. Αντίποδας 9-10 31 1989
Χάρτης Παπαδάκη Αθηνά Κείμενα. Μήτρα-Μητέρα 14 173-174 1985