Είστε εδώ

Παπαδάκη Αθηνά, «Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Σάββατο πρωί», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 39