Είστε εδώ

Παπαδάκη Αθηνά, «Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Τετάρτη», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 37