Είστε εδώ

Παπαδάκη Αθηνά, «Ημερολόγιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη Τρίτη 6 Οκτωβρίου 1987», Το Τραμ, τχ. 4-5 (Ιανουάριος 1988), σ. 37