Είστε εδώ

Φιλόλογος

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση γλωσσών 10 158-165 1976
Φιλόλογος Κρανιάς Απόστολος Δ. Συζήτηση. Προβλήματα διδασκαλίας της ιστορίας (Μια επιστολή) 10 166-168 1976
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Νικόλαος Ανδριώτης (1906-1976) 10 168 1976
Φιλόλογος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Εκδόσεις 10 (έσω οπισθόφυλλο) 1976
Φιλόλογος Διαγώνιος 10 (έσω οπισθόφυλλο) 1976
Φιλόλογος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Εκδόσεις 10 (οπισθόφυλλο) 1976
Φιλόλογος (ανυπόγραφο) Σημειώματα. Οι απεργίες των εκπαιδευτικών 11-12 169-170 1977
Φιλόλογος (ανυπόγραφο) Σημειώματα. Μαθητικές πολιτιστικές δραστηριότητες 11-12 170-171 1977
Φιλόλογος (ανυπόγραφο) Σημειώματα. Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία επικοινωνίας 11-12 171 1977
Φιλόλογος (ανυπόγραφο) Σημειώματα. Το τεύχος μας 11-12 171-172 1977
Φιλόλογος Σαββίδης Γιώργος Π. Διαβάζοντας τρία σχολικά ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη (Φωνές, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, Αλεξανδρινοί βασιλείς) 11-12 173-196 1977
Φιλόλογος Κοκόλης Ξενοφών Α. Φορμαλισμός, Διδακτική της Λογοτεχνίας και οι Θερμοπύλες του Καβάφη 11-12 197-209 1977
Φιλόλογος Ανεμούδη Χρυσούλα, Κεχαγιόγλου Γιώργος Renata Lavagini – Massimo Perri: Δύο δοκιμές ανάλυσης του καβαφικού ποιήματος Επιθυμίες 11-12 210-212 1977
Φιλόλογος Lavagnini Renata Κ.Π. Καβάφη Επιθυμίες 11-12 212-227 1977
Φιλόλογος Ανεμούδη Χρυσούλα, Κεχαγιόγλου Γιώργος Σημειώσεις των μεταφραστών 11-12 228-231 1977
Φιλόλογος Peri Massimo Επιθυμίες (Καβαφικές δομές) 11-12 231-241 1977
Φιλόλογος Ανεμούδη Χρυσούλα, Κεχαγιόγλου Γιώργος Σημειώσεις των μεταφραστών 11-12 241-242 1977
Φιλόλογος Σαββίδης Γιώργος Π. Εκλογή βιβλιογραφίας για τον Κ.Π. Καβάφη 11-12 243-244 1977
Φιλόλογος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Εκδόσεις 11-12 (έσω οπισθόφυλλο) 1977
Φιλόλογος Ελληνικά 11-12 (έσω οπισθόφυλλο) 1977