Είστε εδώ

Ανεμούδη Χρυσούλα,Κεχαγιόγλου Γιώργος, «Σημειώσεις των μεταφραστών », Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 241-242