Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Εκλογή βιβλιογραφίας για τον Κ.Π. Καβάφη», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 243-244