Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης

Περιοδικό Συντάκτης Τίτλος Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση γλωσσών 8 31-51 1976
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση γλωσσών 9 85-110 1976
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Γλωσσική τυπολογία και ταξινόμηση γλωσσών 10 158-165 1976
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Νικόλαος Ανδριώτης (1906-1976) 10 168 1976
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Η λειτουργική διαμόρφωση του λόγου και η διδασκαλία της 47 16-23 1987
Φιλόλογος Κριαράς Εμμανουήλ, Λυπουρλής Δημήτρης Δ., Σετάτος Μιχάλης, Τσολάκης Χρίστος Λ. Σημειώματα. Γνωρίζει ο κ. Πρωθυπουργός την ύπαρξη αυτής της επιστολής; 50 257-258 1987
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Η ενότητα της ελληνικής και το γλωσσικό ζήτημα, ελληνικό και ξένο 51 5-16 1988
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Τα συστήματα νευμάτων των κωφαλάλων και η γλωσσολογία (με αφορμή το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη κ. Γ. Τριανταφυλλίδη) 58 283-291 1989
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Τα γλωσσικά λάθη και η αντιμετώπισή τους 63 17-39 1991
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Οι λειτουργίες της γλώσσας 65 167-183 1991
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Από την κοινωνιολογία της γλωσσολογικής σκέψης (Απόψεις και κριτικές για τη γλώσσα και ασυνειδητοποίητη γλωσσολογία με αναφορά στην κοινή νεοελληνική) 69 169-184 1992
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Από την κοινωνιολογία της γλωσσολογικής σκέψης (Απόψεις και κριτικές για τη γλώσσα και ασυνειδητοποίητη γλωσσολογία με αναφορά στην κοινή νεοελληνική) (Συνέχεια από το τεύχος 69) 70 252-263 1992
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Η αναλυτικότητα της νέας ελληνικής (Παρατηρήσεις στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας) 74 245-254 1993
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Η αναλυτικότητα της νέας ελληνικής (Παρατηρήσεις στην εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας) (συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος) 75 69-80 1994
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Οι γραμματικές της κοινής νεοελληνικής 78 288-305 1994
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Ο φυσικός λόγος στην κοινή νεοελληνική 79 3-11 1995
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Νεκρολογίες. Βασίλειος Φόρης (1925-1996) 83 69-70 1996
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Οι εκφραστικές προτιμήσεις στη γλώσσα 86 340-354 1996
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Γλωσσική διατύπωση και γλωσσικό αίσθημα 88 151-162 1997
Φιλόλογος Σετάτος Μιχάλης Αδύνατες και δυνάμει γλωσσικές κατασκευές 92 156-164 1998