Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Διαβάζοντας τρία σχολικά ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη (Φωνές, Απολείπειν ο θεός Αντώνιον, Αλεξανδρινοί βασιλείς)», Φιλόλογος, τχ. 11-12 (Οκτώβριος 1977), σ. 173-196