Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, έτος 1979, τεύχος 35

Παπαδόπουλος Μηνάς, «Τμήμα οροφής από αρχοντικό της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. (εξώφυλλο)

Ιωαννίδης Στέφανος, «Τα προβλήματα και εμείς», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 1-3

Μουσόπουλος Θανάσης, «Οι Έλληνες ποιητές που τίμησαν το Βραβείο Νόμπελ», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 4

Ιωαννίδης Στέφανος, «Ο Ελύτης και το 1940», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 4-5

«Περιεχόμενα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 6-7

(ανυπόγραφο), «[Πληροφορίες για την εικόνα του εξωφύλλου]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 7

(ανυπόγραφο), «Τοπογράφησις πόλεως Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 8-9

(ανυπόγραφο), «Κτίσμα 1», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 10

(ανυπόγραφο), «Κτίσμα 2», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 10

(ανυπόγραφο), «Κτίσμα 3», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 11

(ανυπόγραφο), «Κτίσμα 4», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 11

Λάββας Γ.Σ., «Η διατήρηση της παλιάς Ξάνθης. Αισιοδοξία με κινδύνους!», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 12-13

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 1. Γενική άποψη με τρία Μοναστήρια», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 15

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 2. Μέρος της παλιάς πόλης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 15

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 3. Καπνομάγαζα στην περιοχή Χατζή-Σταύρου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 16

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 4. Σπίτι στην οδό Τσιμισκή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 18

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 5. Χάνι στην οδό Ανθ/γού Στογιαννίδη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 18

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 6. Σπίτι στην οδό Αντίκα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 20

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 7. Από την οδό Στάλιου, άνοδος στην οδό Υδραγωγείων», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 20

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 8. Άποψη της Ξάνθης», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 21

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 9. Σπίτι στην οδό Ορφέως», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 22

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 10. Διασταύρωση οδών Π. Χρηστίδη, Βύρωνος και Υδραγωγείων», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 22

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 11. Οδός Ορφέως», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 24

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 12. Το σπίτι Μεταξά στην οδό Μ. Μπότσαρη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 24

(ανυπόγραφο), «Σχ. 3. Παλαιόν Νηπιαγωγείον Στάλιου. Οδός Ματσίνη, τομή Α-Α», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 26

(ανυπόγραφο), «Σχ. 4. Παλαιόν Νηπιαγωγείον Στάλιου. Οδός Ματσίνη, πρόσοψις», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 26

(ανυπόγραφο), «Σχ. 5. Παλαιόν Νηπιαγωγείον Στάλιου. Οδός Ματσίνη, τομή Β-Β», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 27

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 13. Το σπίτι του Στάλιου στην οδό Ελ. Βενιζέλου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 28

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 14. Σπίτι στην οδό Αγίου Βλασίου», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 28

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 15. Γωνία οδών Φιλίππου – Αντίκα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 31

(ανυπόγραφο), «Φωτογρ. 16. Σπίτι στην οδό Ορφέως (Επί Τουρκοκρατίας το θέατρο Απόλλων)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 31

Θρακικά Χρονικά, «Τα ναι και τα όχι στο διατηρητέο. Επίμετρο», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 32-33

Ιωαννίδης Στέφανος, «Στοιχεία για το βιβλίο της Κατ. Ασδραχά Η περιοχή της Ροδόπης στον 13ο και 14ο αιώνα», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 34

Ασδραχά Αικατερίνη, «Η περιοχή της Ροδόπης στον 13ο και 14ο αιώνα (απόσπασμα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 35-43

Ιωαννίδης Στέφανος, «Η διαθήκη του Μιχαήλ Μεταξά Ματσίνη και οι σφετεριστές της.», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 45-54

Μιχαηλίδης Νίκος, «Ρόπτρο στην παλιά Ξάνθη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 44

(ανυπόγραφο), «Η Μητρόπολη Ξάνθης. Πίσω αριστερά το Σχολείο Ματσίνη (Carte Postale του 1906)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 45

Ιωαννίδης Στέφανος, «Γαβριήλ Κούρκουλας. Ένας Δάσκαλος της Ξάνθης Στη Ματσίνειο Σχολή», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 55

Μπούσμπουρας Χαραλάμπης, «Γαβριήλ Κούρκουλας. Νεκρολογία», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 56

Λ. Γιώργος, «Γαβριήλ Κούρκουλας. Τι γράφει ο Γιώργος Λ.», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 56-57

Κούρκουλας Γαβριήλ, «Γαβριήλ Κούρκουλας. [Επιστολή, Τρίκαλα 31 Ιανουαρίου 1942]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 57-58

Κούρκουλας Γαβριήλ, «Γαβριήλ Κούρκουλας. [Επιστολή, Τρίκαλα Απριλίου 1942]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 58-59

Κούρκουλας Γαβριήλ, «Γαβριήλ Κούρκουλας. [Επιστολή, Τρίκαλα 9 Μαΐου 1942]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 59

Ιωαννίδης Στέφανος, «Τα παιδιά των πελαργών. Μυθιστόρημα (Απόσπασμα)», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 63-64