Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Εισαγωγικό σημείωμα για τη συνέχεια της έρευνας του περιοδικού με θέμα τα αναπτυξιακά προβλήματα της Ξάνθης]», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 157