Είστε εδώ

Μιχαηλίδης Νίκος, «Μπαλκόνι στην παλιά Ξάνθη», Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 ( 1979), σ. 159