Είστε εδώ

καπνοβιομηχανία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
[Εισαγωγικά στα δημοσιευμένα αποσπάσματα από το βιβλίο του Νικόλαου Παπαδόπουλου] Θρακικά Χρονικά 30 41 1973
[Εισαγωγικό κείμενο για τη μελέτη που ακολουθεί] Θρακικά Χρονικά 1 1 24 1960
Κατάστασις εμφαίνουσα τας καπνικάς επιχειρήσεις Ξάνθης, τους Δ/ντας αυτών ως και τους αριθμούς Τηλεφώνου Θρακικά Χρονικά 34 49 1978
Κείμενα. Η 18η Ετήσια Γενική Συνέλευσις της Συνεταιριστικής Ενώσεως Καπνοπαραγωγών Ελλάδος ΣΕΚΕ ΑΕ χρήσεως 1963-64 Θρακικά Χρονικά 5 17-18 119-120 1965
Κείμενα. Νέα ρεκόρ αγορών και εξαγωγών καπνού επραγματοποίησεν η ΣΕΚΕ Θρακικά Χρονικά 6 21 54-57 1966
Νέστωρ Τσανακλής. Ο μεγάλος ευεργέτης της Κομοτηνής Θρακικά Χρονικά 30 43-44 1973
Ξέναι δημοσιεύσεις. Επισκόπησις καπνικού έτους 1960-1961 Θρακικά Χρονικά 2 5 20-22 1962
Ο καπνός. Αποσπάσματα και στοιχεία από την ομώνυμη εργασία του κ. Θαλή Ανδρεάδη, Γενικού Διευθυντού του Εθνικού Οργανισμού Καπνού Θρακικά Χρονικά 1 1 24-29 1960
Ο καπνός. Αποσπάσματα και στοιχεία από την ομώνυμη εργασία του κ. Θαλή Ανδρεάδη, Γενικού Διευθυντού του Εθνικού Οργανισμού Καπνού Θρακικά Χρονικά 1 4 192-194 1961
Οι καπναποθήκες της Ξάνθης Θρακικά Χρονικά 45 73-85 1991