Είστε εδώ

Σταφυλάς Μιχάλης, «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Η έρευνα των Θρακικών Χρονικών. Να χτυπήσουμε τα είδωλα», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 157-158