Είστε εδώ

Σωτήρχος Παναγιώτης Δ., «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Η έρευνα των Θρακικών Χρονικών. Η μάχη πρέπει να δοθή στην επαρχία», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 155-157