Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για αναβολή δημοσίευσης]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 158