Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Βίοι παράλληλοι (Σημείωση Θρακ. Χρονικών)», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 154