Είστε εδώ

Καφταντζής Γιώργος, «Το άγχος της επαρχίας. Ευθύνες και καθήκοντα. Η έρευνα των Θρακικών Χρονικών. Πρώτα η μόρφωση του λαού», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 152-155