Είστε εδώ

Βαϊάνος Μάριος, «Κρίσεις και σκέψεις. Από όσα μας γράφουν. [Επιστολή του Μάριου Βαϊάνου]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 125