Είστε εδώ

Φιλιππίδη Ελένη, «Κρίσεις και σκέψεις. Θα κλείσει η Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως; [Επιστολή της Ελένης Φιλιππίδη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 124-125