Είστε εδώ

Μισαηλίδης Χαρίτων, «Κρίσεις και σκέψεις. Από όσα μας γράφουν. [Επιστολή Χαρίτωνα Μισαηλίδη]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 7 (Ιούλιος 1962), σ. 126