Είστε εδώ

Θρακικά Χρονικά, «Κρίσεις και σκέψεις. [Προλογικό σημείωμα]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 61-63