Είστε εδώ

Ματσούκας Νίκος Α., «Κρίσεις και σκέψεις. [Επιστολή 1]», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 63-64