Είστε εδώ

Κοψίδης Ράλλης, «Ένα κομμάτι απ' την Βαϊφόρο. Τοιχογραφία στην Μονή Chvetogne Belgique», Θρακικά Χρονικά, τόμ. 2, τχ. 6 (Απρίλιος 1962), σ. 60