Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2009, τεύχος 26-27

Καραγιάννης Βασίλης Π., «Αγιορείτικη πραγματολογία», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3019-3025

Hugo Victor, «Aux Feuillantines», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3026

Κουτροκόη Άννυ, «Ο θείος μου ο καλός», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3027

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3027

Χατζοπούλου-Καραβία Λεία, «Η κηδεία», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3036-3037

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3037

Κωνσταντέλλου Λένα, «Jean-Paul Sartre», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3038

Sartre Jean-Paul, «Η ναυτία [απόσπασμα]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3038-3043

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3043

Προδρόμου Κωνσταντίνος Π., «Το ποδήλατο», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3044-3047

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3047

Μυλόπουλος Νίκος, «Αλλαγή πλεύσης», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3048

Μυλόπουλος Νίκος, «Η ανυπέρβλητη γοητεία της ουτοπίας», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3048-3049

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3049

Τσικριτσή-Κατσιανάκη Χρυσούλα, «Boris L. Pasternak [1890-1960]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3050

Pasternak Boris, «Η αυγή», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3050-3051

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3051

Char René, «[ΧΙΙ.Να διαθέτει]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052

Char René, «[ΧΙΙΙ. Παραφορά και μυστήριο]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052

Char René, «[ΧV.Στην ποίηση πόσοι μεμυημένοι]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052

Char René, «[XVI. Το ποίημα είναι πάντοτε]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052

Char René, «[XVII. Ο Ηράκλειτος]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052

Char René, «[XIX. Άνθρωπε της βροχής]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3052-3053

Char René, «[XX. Από το φλογερό σου παράθυρο]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053

Char René, «[XXI. Στην ποίηση είναι μόνο]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053

Char René, «[XXII. Στον αιώνα του Ανθρώπου]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053

Char René, «[XXIII. Είμαι ο ποιητής]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053

Char René, «[XXVII. Γη κινούμενη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053

Char René, «[XXVIII. Ο ποιητής]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053

Char René, «[XXXIII. Κατά το έργο του]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3053-3054

Char René, «[XXXIV. Ένα ον]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3054

Char René, «[XXXV. Ο ποιητής]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3054

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3054

Burns Robert, «Ένα κόκκινο, κατακόκκινο ρόδο», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3055

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3055

Hopkins Gerald Manley, «Στην κοιλάδα του Ελγουί», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3056

Παπαδάκη Σταυρούλα, «[Σκίτσο της Σταυρούλας Παπαδάκη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3056

Ζώτος Απόστολος, «Ρώμος Φιλύρας», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3057-3059

Κωσταγιόλας Σπύρος, «Λευκό της δίνης», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3060

Ιωαννίδης Βασίλης, «1. [Ούτε ένα ίχνος]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «2. [Μόνο σημάδι]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «3. [Αδειάζουν οι μέρες]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «4. [Πλημμυρίζει]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «5. [Η γη αφιλόξενη]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «6. [Όλο και πληθαίνουνε]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «7. [Για μια ιδέα]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «8. [Ζει στο περιθώριο]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061

Ιωαννίδης Βασίλης, «9. [Δεν έχει νόημα]», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3061