Είστε εδώ

Καβάσιλας Γιάννης, «Ανδρέας Κάλβος, Ωδαί/Ωδές. Δεύτερη ανάγνωση-απόδοση στην κοινή ελληνική. Πραγματολογικές σημειώσεις Δημήτρης Κονιδάρης», Πάροδος, τχ. 26-27 (Απρίλιος 2009), σ. 3014-3018