Είστε εδώ

Πάροδος, έτος 2006, τεύχος 11

Μίχας Σταύρος, «Μέχρι να εκραγεί το μάτι», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1157

Μίχας Σταύρος, «Φεγγαρίζοντας εδώ κι εκεί», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1157

Μίχας Σταύρος, «Σου δόθηκε ένα φθαρμένο μαύρο φως», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1157

Ρόζου Έλλη, «Όλα περνούνε… όλα φεύγουν», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1158

Dimitri, «[Έργο του Dimitri]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1158

Μερτύρης Λεωνίδας, «Εποχή ανέκκλητου θανάτου», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1159

Μερτύρης Λεωνίδας, «Ανάδυση λεπτεπίλεπτων ήχων», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1159-1160

Dimitri, «[Έργο του Dimitri]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1160

Μαφρέδας Στέλιος Θ., «Εξομολόγηση», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1161

Μαφρέδας Στέλιος Θ., «Ποιητική», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1161-1162

Μαφρέδας Στέλιος Θ., «Η βακτηρία», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1162

Μαφρέδας Στέλιος Θ., «Απαντήσεις σε κρίσιμο ερώτημα», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1162

Φίλη Χριστίνα Π., «Το βιβλίο. Στέλιου Λυδάκη: Καραβούζης, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 2006», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1167-1169

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Το βιβλίο. Ιάκωβου Ψαρρά: Αλογάκι από Ευκάλυπτο, Αθήνα, 2006», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1173-1176

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Το βιβλίο. Γιώργου Οικονόμου: Λόγος Αναδυόμενος, Ενδοχώρα, Γιάννινα, 2006», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1176-1177

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Το βιβλίο. Άννυς Κουτροκόη: Τω σώματι ως δοτική του οργάνου, Νέα Πορεία, 2006», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1177-1178

Δελησάββας Μιχάλης Π., «Ελένης Ηλιοπούλου-Ζαχαροπούλου: Στην άλλη πλευρά του Ορίζοντα», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1178-1180

Dimitri, «[Έργο του Dimitri]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1180

Bonhomme Jean-François, «Η ζωγράφος Γιούλικα Λακερίδου», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1181

Λακερίδου Γιούλικα, «Με της ψυχής τα μάτια», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1181-1192

Καραβούζης Σαράντης, «[Προσωπογραφία της Γιούλικας Λακερίδου]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1183

Καραβούζης Σαράντης, «[Προσωπογραφία της Γιούλικας Λακερίδου]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1187

Καραβούζης Σαράντης, «[Προσωπογραφία της Γιούλικας Λακερίδου]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1190

Dimitri, «[Έργο του Dimitri]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1193

Dimitri, «Εικόνα και λόγος», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1194-1196

Dimitri, «Χαιρετισμός», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1194-1196

Κρανιώτης Ηλίας, «Αντιχαιρετισμός», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1196-1197

Αντίοχος Σαράντης, «Αναζητώ τη λέξη», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1197-1198

Γράββαλος Παναγιώτης, «“Ο Δημήτρης” (Δημ. Παπαγεωργίου)», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1198-1199

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά. Δημήτρης (Μήτσος, Απελλής, Dimitri) Παπαγεωργίου», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1200

Dimitri, «[Έργο του Dimitri]», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1200

«Τρία ανάτυπα-σταθμοί στην πορεία της Παρόδου», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. (έσω οπισθόφυλλο)