Είστε εδώ

Λακερίδου Γιούλικα, «Με της ψυχής τα μάτια», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1181-1192