Είστε εδώ

Κρανιώτης Ηλίας, «Αντιχαιρετισμός», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1196-1197