Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Βιογραφικά. Δημήτρης (Μήτσος, Απελλής, Dimitri) Παπαγεωργίου», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1200