Είστε εδώ

Φίλη Χριστίνα Π., «Το βιβλίο. Στέλιου Λυδάκη: Καραβούζης, Εκδόσεις Μέλισσα, Αθήνα 2006», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1167-1169