Είστε εδώ

Γράββαλος Παναγιώτης, «“Ο Δημήτρης” (Δημ. Παπαγεωργίου)», Πάροδος, τχ. 11 (Δεκέμβριος 2006), σ. 1198-1199