Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1998, τεύχος 518-520

(ανυπόγραφο), «Η Μακεδονία στην ελληνική γραμματεία», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 89

Νικήτας Δημήτριος Ζ., «Η Μακεδονία στη ρωμαϊκή λογοτεχνία: οδοιπορικό στις πηγές», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 90-104

Κυριακίδης Στρατής, «Ο Όλυμπος στην Αυγούστεια λογοτεχνία», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 105-113

Περάκη-Κυριακίδου Ελένη, «Αίγυπτος ή Μακεδονία; Οι υποθήκες του Βεργίλιου», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 114-123

Τρομάρας Λεωνίδας, «Η Θεσσαλονίκη στο ιστορικό έργο του Τίτου Λίβιου (Συμβολή στην ιστορία της Θεσσαλονίκης)», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 124-138

Τσιτσικλή Δήμητρα Μ., «Ο πολιτικός Κικέρων και η επαρχία της Μακεδονίας», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 139-149

Πανέρης Ιωάννης Ρ., «Επιδράσεις του Αριστοτέλη στον Κικέρωνα στα πλαίσια του θέματος της φιλίας», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 150-158

Αλαβέρα Ρούλα, «Ο Κικέρων στη Θεσσαλονίκη: πρόθεση για μια μυθιστορία», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 159-166

Σαμαρά Ζωή, «Το ποίημα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 167-168

Σαμαρά Ζωή, «Ο ύπνος των λουλουδιών», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 168-169

Σαμαρά Ζωή, «Ταξίδι», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 169

Σαμαρά Ζωή, «Υπό τον ήλιον», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 170

Νικηφόρου Τόλης, «Όταν έβγαινε η Κική ανάμεσα σε ρούχα και καυσόξυλα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 171-174

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 175-176