Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Υπό τον ήλιον», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 170