Είστε εδώ

Περάκη-Κυριακίδου Ελένη, «Αίγυπτος ή Μακεδονία; Οι υποθήκες του Βεργίλιου», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 114-123