Είστε εδώ

Νικήτας Δημήτριος Ζ., «Η Μακεδονία στη ρωμαϊκή λογοτεχνία: οδοιπορικό στις πηγές», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 90-104