Είστε εδώ

Νικηφόρου Τόλης, «Όταν έβγαινε η Κική ανάμεσα σε ρούχα και καυσόξυλα», Νέα Πορεία, τόμ. 44, τχ. 518-520 (Απρίλιος-Ιούνιος 1998), σ. 171-174