Είστε εδώ

Νέα Πορεία, έτος 1994, τεύχος 474-476

Κωνσταντίνος Β., «Πέρσα Βάζρα. Μια διακριτική διέλευσις στην νεοελληνική ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 217-221

Κωνσταντίνος Β., «Μενάνδρου, Σαμία, μετάφρ. Γιάννη Βαρβέρη», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 229-230

(ανυπόγραφο), «Από τα οφειλόμενα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 161

(ανυπόγραφο), «Μέσα του (Ανέστης Ευαγγέλου, Χρήστος Λεττονός, Γ. Ξ. Στογιαννίδης)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 161-162

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Ανηρτημένο παρελθόν-Κοχλίας 1946-1948- Τάφος νηπίου», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 163-177

Παντελιά Στυλιανή, «Ο Κοχλίας (1945-1948)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 178-195

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ελεγείο», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 196

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Το χέρι του τριαντάφυλλου», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 196

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η σοφία της φύσης», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 196-197

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Δεοντολογία», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 197

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Πλην Λακεδαιμονίων», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 197

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ευθύνη αετού», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 198

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Αρχή», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 198-199

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Ευκαιρία», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 199

Ευστρατιάδης Αυρήλιος, «Η δική μου παράσταση», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 199

Ζήρας Αλέξης, «Το αισθησιακά πλήρες και η φαντασίωσή του (Το πεζογραφικό έργο του Βασίλη Ζιώγα)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 200-206

Σπεντζής Πέτρος, «Νοσταλγία», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 207-208

Λαμπελέ Φούλα, «Δώδεκα πανταλόνια», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 209-212

Παναγουλόπουλος Γιώργος, «Κλεφτοφάναρο», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 213

Κουτλής Θανάσης, «Άσπιλος ήχος», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 214

Κουτλής Θανάσης, «Μνήμη '83», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 214

Κουτλής Θανάσης, «Παρά δήμον ονείρων», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 214

Θηλυκού Σάρα, «Έχω ένα γιο», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 215

Θηλυκού Σάρα, «Εποχές», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 215

Θηλυκού Σάρα, «Κυρίως», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 215

Θηλυκού Σάρα, «Γενέθλια μέρα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 215-216

Θηλυκού Σάρα, «Σκύλος η μέρα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 216

Θηλυκού Σάρα, «Ψάχνω και χάνομαι», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 216

Πεδιαδιτάκις Ιωάννης, «Προικιά φονίεντα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 222

Πεδιαδιτάκις Ιωάννης, «Τα άσπρα χέρια», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 222-223

Μερακλής Μιχάλης Γ., «Για την πόλη (4, 5)», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 224-228

Γιόκας Ν., «Β. Κωνσταντίνου, Έρως εν κινδύνῳ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 231-232

«Εκδόσεις Νέας Πορείας», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 233-238

«Εκδόσεις Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 239-240