Είστε εδώ

Γιόκας Ν., «Β. Κωνσταντίνου, Έρως εν κινδύνῳ, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 40, τχ. 474-476 (Αύγουστος-Οκτώβριος 1994), σ. 231-232